Hotline : 0912232588

Địa chỉ : Tòa nhà Osaka, số 48 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

DLM nhà phân phối Chất Điều Vị – Phụ gia thực phẩm – Phụ gia ngành dược

Địa chỉ: Tòa nhà Osaka, Số 48 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Chăm sóc khách hàng

Điện thoại: 0912.232.588

Website:chatdieuvi.net

Email: chatdieuvi.net@gmail.com

Địa chỉ: Tòa nhà Osaka, Số 48 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội